Fakulteta za slovenske in mednarodne študije bo izobraževala študente na vseh treh ciklusih bolonjskega modela visokošolskega študija. Svoje poslanstvo bo fakulteta kot enovit visokošolski zavod izpolnjevala na vsaki od treh stopenj – na dodiplomski, magistrski in doktorski – na konkretni stopnji prilagojen način ter z ustreznimi poudarki na kompetencah in zaposlitvenih možnostih diplomantov.

 

Izobraževanje in usposabljanje na področju slovenskih in mednarodnih študij je pomemben del procesov vseživljenjskega učenja ter vpliva na razvoj storitev, na gospodarsko rast države in na odpiranje novih delovnih mest. V poostrenih gospodarskih in finančnih razmerah postaja vlaganje v znanje in izobraževanje ena od alternativ za prihodnji razvoj posameznih držav.

 

Nova delovna mesta lahko zagotovijo predvsem razvijajoči se posamezniki. Naši diplomanti bodo zasedali pomembne položaje v gospodarstvu in tudi na področju neprofitnega sektorja.

 

Izobraževanje bo imelo učinke na socialno vključenost posameznikov, razvoj trga dela v smislu večje fleksibilnosti posameznikov in dvigovanja nivoja kompetenc.

 

Fakulteta vsaj za sedaj ostaja edina in osrednja visokošolska ustanova v Republiki Sloveniji in v svetu, katere prvo in osrednje znanstveno ter pedagoško poslanstvo predstavlja slovenstvo v njegovem narodnem, državnem, sociološkem in prostorskem pomenu.

 

 

Novice

O fakulteti

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Predoslje 39
4000 Kranj


Referat:

T: +386 5 338 44 02

E: info@fsms.si
E: referat@fsms.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00