Vpisne informacije

Stopnja študija

Prva stopnja.

Trajanje študija

Študij po programu Slovenski študiji 1. stopnja traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana

Prijavni roki

 1. rok: 6. 2. – 30. 3. 2018

 2. rok: 22. 8. – 14. 9. 2018

Vpisni roki

 1. rok: 27. 7. – 17. 8. 2018

 2. rok: 25. 9. – 30. 9. 2018

Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v katerega je bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem programu še prosta vpisna mesta.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Slovenski študiji se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,

 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmeti ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča opravljanje maturitetnega izpita iz enega od predmetov: zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi 35% točk,

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20% točk,

 • uspeh pri obveznih predmetih mature (slovenščina, matematika, tuj jezik) 45% točk;

kandidatih iz točke b) glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,

 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk;

kandidati iz točke c) glede na:

 • splošni uspeh na zaključnem izpitu 60% točk,

 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

Izredni študij

Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.

Vpisna mesta 2018/2019

Izredni študij: 20 mest

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Cankarjevo nabrežje 11
1000 Ljubljana


Referat:

T: +386 5 338 44 02

E: info@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00