Predmetnik

1. LETNIK

Učna enota

Nosilec

Mednarodno pravno varstvo manjšin: slovenski etnični in kulturni prostor, meje, etnična pluralnost in manjšine v Sloveniji ter slovenske manjšine v sosednjih državah in diaspori

Mitja Žagar,

Soizvajalec: Sara Brezigar

Kontaktno slovensko jezikoslovje v alpsko-jadranskem prostoru

Rada Cossutta, Tina Rožac

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja Slovenije v evropskem in globalnem kontekstu

Andrej Sovinc

Naravna in kulturna dediščina Slovenije v evropskem kontekstu

Darko Darovec,

Soizvajalec: Lovrenc Lipej

Slovenske urbane in ruralne skupnosti

Peter Jambrek

Zgodovina Slovencev in obča zgodovina do 18. stoletja

Darko Darovec

Od kulture do države : narodni/nacionalni koncepti, programi in ideologije

Dimitrij Rupel

Slovenska in evropska sodobna zgodovina

Gorazd Bajc

Slovenska in evropska književnost

Janko Kos

Kultura na Slovenskem

Polona Tratnik

2.LETNIK

Učna enota

Nosilec

Ustava in svoboda - slovenska pravna izročila in ureditve

Matej Avbelj

Soizvajalec: Peter Jambrek

Evropska integracija

Matej Avbelj

Ustanovitev suverene slovenske države (1987-1992)

Peter Jambrek

Slovenski jezik in slovenska književnost

Tina Rožac

Politični prostor – volilni sistemi in oblikovanje koalicij

Drago Zajc

Položaj Slovenije v mednarodni skupnosti ter geopolitični in geostrateški položaj Slovenije

Ernest Petrič

Etnična raznolikost v Sloveniji in v Evropi ter upravljanje različnosti

Mitja Žagar

Mednarodni ekonomski odnosi

Gorazd Justinek

Mednarodni spori, zunanja politika in diplomacija

Dimitrij Rupel

Slovenska umetnost

Ines Vodopivec

3. LETNIK

Učna enota

Nosilec

Demografija

Mojca Novak

Slovenska novejša zgodovina

Urška Lampe

Geopolitični in geostrateški položaj Slovenije

Dimitrij Rupel

Gospodarska infrastruktura: prostor, komunala, energetika, promet, komunikacije

Alenka Temeljotov Salaj

Filozofija medkulturnosti

Bojan Žalec

Država, demokracija in tranzicija

Peter Jambrek

Učna enota

Nosilec

Izbirni predmet 1

Izbirni predmet 2

Izbirni predmet 3

Izbirni predmet 4

Praksa

DIPLOMSKO DELO

IZBIRNI PREDMETI

Predmet

Nosilec

Institucionalna mreža socialne države: šolstvo, zdravstvo, kultura, zaposlovanje, socialno varstvo

Mojca Novak

Položaj, pristojnosti, ugled in (ne)sodelovanje) Slovencev v AO, Jugoslaviji in EU

Dimitrij Rupel

Kultura v dobi poznega kapitalizma

Polona Tratnik

Miti in popularna kultura

Polona Tratnik

Slovenska diplomacija

Milan Jazbec

Totalitarni režimi in Slovenci 1941-1990

Tamara Griesser Pečar

Človekova pravica do dobre vlade

Jernej Letnar Černič

Nosilne slovenske gospodarske panoge in korporacije

Vito Bobek

Finančna infrastruktura: banke, zavarovalnice, borzne hiše

Anita Maček

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Cankarjevo nabrežje 11
1000 Ljubljana


Referat:

T: +386 5 338 44 02

E: info@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00