Beseda dekana

Bodi Junak! Postani slovenskih študij strokovnjak.

V ospredju slovenskih študij oziroma slovenoslovja je celostna obravnava ozemlja, ki ga Slovenci naseljujemo. Naše izhodišče študija so skupnost, posameznik ter ozemlje, ki ga naseljujemo in tako v interakciji s sosednjimi prostori sooblikujemo skupnostno identiteto.

Na tem ozemlju se je izoblikovala skupnost s potrebnim državnim administrativnim aparatom, ki se ji reče Država; nanjo smo lahko ponosni, slovenski narod se je s svojim ozemljem, nacionalnimi in državnimi simboli vzpostavil med zadnjimi evropskimi nacionalnimi državnimi tvorbami: postali smo zgodovinski narod, nacija!

Toda s tem smo prevzeli tudi odgovornost za upravljanje z ozemljem, ki ga ta skupnost naseljuje. Prav od uspešnega upravljanja z ozemljem in prebivalstvom določenega ozemlja je odvisno, kako uspešno se bo ta (ali katerakoli druga) skupnost razvijala, tvorila zadovoljive medsebojne družbene odnose, z osrednjim ciljem naše
stvarnosti: kvaliteto življenja in humanostjo.

Zato bomo pri spoznavanju prednosti, slabosti, priložnosti in izzivov, ki jih nudi slovensko ozemlje, njeni prebivalci, narava in kulturna dediščina, vselej s pridom upoštevali podobne danosti najprej v primerjavi s sosednjimi skupnostmi, nato pa tudi v odnosu do svetovnih razsežnosti. Slovensko ozemlje s svojo ugodno geostrateško pozicijo nedvomno omogoča doseganje zastavljenih ciljev, kako bomo pri tem uspešni pa je odvisno od vsakega posameznika in skupnosti kot celote. Odlično poznavanje preteklih in sedanjih okoliščin, okrepljenih z znanji, potrebnimi za načrtovanje bodočnosti, tako posameznika kot skupnosti, je v ospredju izobraževalnih in raziskovalnih ciljev našega študijskega programa.

V okviru študija bomo spodbujali tako teoretična spoznanja kot tudi praktična, mdr.tako, da se bodo študentke in študenti izobraževali o podjetniških možnostih na področju slovenoslovja, kot jih mdr. nudijo kulturne in kreativne industrije, ki v zadnjem času predstavljajo enega najvišjih vzponov med storitvenimi dejavnostmi po svetu, pa tudi o možnostih za udejstvovanje na področjih strateških usmeritev, zlasti v okviru raznovrstnih evropskih in nacionalnih razvojnih programov.

FSMŠ te usposablja za življenjski boj, zato bodi heroj, kajti tudi um potrebuje pogum.

prof. dr. Darko Darovec, dekan FSMŠ

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00