Habilitacije

Habilitacijske postopke vodijo posamezne fakultete članice v skladu sz Merili, ki so jih fakultete sprejele.

Habilitacijski postopek na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije:

Habilitacijske postopek fakultete vodi Habilitacijska komisija, ki je delovno telo senata fakultete. Ta daje mnenje v postopku za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec. Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva iz prejšnjega odstavka.

Habilitacijska komisija deluje skladno z Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije.

Merila za izvolitev v nazive na Novi univerzi

Priloga A - Habilitacijska področja članic Nove univerze

Priloga B - Prevedba nazivov in kratic za habilitacije na Novi univerziPriloga B - Prevedba nazivov in kratic za habilitacije na Novi univerzi

Priloga C - Seznam revij za habilitacijo na Novi univerziPriloga C - Seznam revij za habilitacijo na Novi univerzi

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00