Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ), ki je članica Nove univerze, ponuja akreditirani triletni univerzitetni dodiplomski program – Slovenski študiji. Ta program je v Sloveniji novost, sicer podobne programe, prilagojene nacionalnim/kulturnim interesom držav, ponujajo mnoge tuje univerze. Gre za programe, kot so American Studies, Deutsche Studien, English Studies, Études françaises, Indian Studies, Jewish Studies, Irish studies idr. FSMŠ je tudi v postopku za akreditacijo magistrskega in doktorskega programa Slovenski študiji 2. in 3. stopnje.


Študijski program Slovenski študiji posreduje znanja o slovenskih narodnih značilnostih, ustanovah, osebnostih in dosežkih: o zgodovini, narodnosti in državnosti, naravnih danostih in kulturni dediščini, politiki in geostrateškem položaju, gospodarstvu, slovenskem jeziku in književnosti, slovenski umetnosti in filozofiji, dosežkih in problemih trajnostnega razvoja v Sloveniji.

Cena študija: 1.950,00 EUR.

Novost

Fakulteta izvaja tudi nadstandardni program izobraževanja in podjetniškega usposabljanja ter usposabljanja tujcev, ki delajo in živijo v Sloveniji, za boljše poznavanje slovenskega okolja ter znanja o jeziku in kulturi. Seznanitev s slovensko kulturo je odličen temelj poslovanja ter poslovnih stikov za gradnjo razvojnih podjetniških modelov in projektov.


Nadstandardni program obsega 30 ECTS in je sestavljen iz 5 predmetov iz programa po izboru kandidata. O uspešno opravljenih predmetnih vsebinah se izda certifikat.

Cena nadstandardnega programa znaša 490,00 EUR.


FACULTY OF SLOVENIAN AND INTERNATIONAL STUDIES 

Faculty of Slovenian and International Studies, a member of Nova univerza, is offering accredited three-year university undergraduate study programme Slovenian Studies. This programme is something new in Slovenia while several foreign universities have similar programmes, adapted to national/cultural interests of countries, such as American Studies, Deutsche Studien, English Studies, Études françaises, Indian Studies, Jewish Studies, Irish studies, etc. In addition, the masters and doctoral programme of Slovenian Studies levels 2 and 3 are currently in the process of accreditation.


Study programme Slovenian Studies teaches about Slovenian national characteristics, institutions, personalities and achievements: history, nationality and statehood, natural and cultural heritage, policy and geostrategic location, economy, Slovenian language and literature, Slovenian art and philosophy, achievements and problems of sustainable development of Slovenia.

Tuition fee per year: EUR 1.950,00.

What is new?

We are introducing an above-standard educational programme and corporate training and training for foreigners who live and work in Slovenia, aimed getting to know Slovenian environment better and gaining knowledge about the language and culture. Getting to know Slovenian culture is an excellent basis for business operations and contacts for the creation of development corporate models and projects.


The above-standard programme has 30 ECTS and consists of 5 subjects from the programme, selected by the candidate.  A certificate is issued for all the passed subjects.

The fee for the above-standard programme is EUR 490.00. 

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00